Irodalomtörténeti Közlemények

Kiadja:
Universitas Kulturális Alapítvány
(1193 Budapest, Csokonai u. 12.)

Felelős kiadó:
Hargittay Emil

Szerkesztőség:
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet
(1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)

Főszerkesztő:
Kecskeméti Gábor

Felelős szerkesztő:
Draskóczy Eszter

HU ISSN:
  • 0021-1486 (nyomtatott kiadás)
  • 1588-0834 (elektronikus kiadás)

Előfizethető az Universitas Kulturális Alapítvány által kiállított átutalási számla kiegyenlítésével (számla a szerkesztőség címén kérhető). Példányonként megvásárolható a jelentős tudományos könyvesboltokban (pl. Írók Boltja, Penna Könyvesbolt) és az egyetemi jegyzetboltokban

A folyóiratot az
MTMT indexeli és a REAL archiválja

A kiadvány a
Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készül


ItK
H-1118 Budapest, Ménesi út 11–13. ● Tel.: +36 1 279-2760
itk@abtk.hu Impresszum
Minden jog fenntartva © Irodalomtörténeti Közlemények 1997–2023